Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte 2017 den 14 mars

16 FEB 2017 20:31
VTK årsmöte 2017
Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 19.00
Plats: Restaurang Ernesto (mitt emot tennishallen)
Kallade: Samtliga medlemmar i Viggbyholms Tennisklubb
  • Uppdaterad: 16 FEB 2017 20:42

VIGGBYHOLMS TENNISKLUBB KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträdesdatum
2017-03-14
VTK årsmöte 2017
Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 19.00
Plats: Restaurang Ernesto (mitt emot tennishallen)
Kallade: Samtliga medlemmar i Viggbyholms Tennisklubb


Föredragningslista
1. Upprop samt fastställande av närvaroförteckning och röstlängd
2. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2018
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2017
11. Förslag till ändring av stadgarna; se bilagt förslag
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen (poster som står i tur för omval/nyval) för en tid av två år
14. Val av suppleanter i styrelsen (poster som står i tur för omval/nyval) för en tid av två år
15. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år
16. Val av ledamöter till valberedningen, av vilka en utses till sammankallande, för en tid av ett år
17. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats av röstberättigad medlem senast 14 dagar före mötet (lämnas senast den 28 februari kl 18.00 till Stellan Jermer, Radarvägen 12, 2tr, e-post This is a mailto link)
18. Övriga frågor
-presentation av styrelsens utredning rörande ev byte av banunderlag.

Efter mötet bjuder klubben på lätt förtäring. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Anmäl Dig senast fredagen den 10 mars på lista i tennishallen eller genom e-post till Stellan Jermer, This is a mailto link.

Årsredovisning finns på anslagstavlan i hallen.

VIGGBYHOLMS TENNISKLUBB
Stellan Jermer/e.u

Skribent: Jesper Martell
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

Postadress:
Viggbyholms TK - Tennis
Flygkårsvägen 1
18362 Täby

Kontakt:
Tel: 087562547
E-post: stellan.jermer@gmail...

Se all info